TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kimlik Bilgileri: Ad soyadı,

İletişim Bilgileri: Adres, telefon no, e-posta adresi, 

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları.

Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi, Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi. Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

Şirket yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirket aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddeleri uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Çerez Kullanımı Açık rızasının bulunması
 • İşlem Güvenliği
 • Pazarlama

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B- MÜŞTERİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 

İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 

Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 

Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;

Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgisi
Finans süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finans Bilgisi
Şikâyet ve öneri süreçlerinin yürütülmesi Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
Fiziksel Mekân güvenliğinin sağlanması  Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Araç Bilgisi
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finansal Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Araç Bilgisi

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, tedarikçilere aktarılabilmektedir.

  

C- POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, anne kızlık soyadı, imza, kimlik numarası, 

İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 

Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 

Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;

Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,

C. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
Müşteri edinim süreçlerinin yürütülmesi Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
Talep, şikayet ve önerilerin alınması Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finansal Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Araç Bilgisi

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi, 8/1. madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Şirketin tanınırlığını arttırmak amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi 
 • Açık rızanın alınması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
Çekiliş ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
Ziyaret süreçlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara iştirak ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

    

D. TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIMIZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, anne kızlık soyadı, imza, kimlik numarası.

İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,

Lokasyon Bilgileriniz: Araç takip bilgisi (GPS), cihaz takip bilgisi,

Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,

Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,

Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 

Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;

Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü, kilo, boy, ayakkabı numarası,

Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,

Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler.

D.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., 6. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Hizmet satın alım süreçleri kapsamında işe alım ve özlük dosyası süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi
 • Özlük Bilgiler
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finans Bilgisi 
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Fiziksel Bilgiler
 • Mesleki Deneyim
 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler
İşe giriş ve periyodik muayene süreçlerinin yürütülmesi
 • Kamu sağlığı amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında kişi tarafından işlenmesi.
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgiler
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Fiziksel Bilgiler
 • Mesleki Deneyim
 • Sağlık Bilgisi
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanunlarda öngörülmesi 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgiler
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Fiziksel Bilgiler
 • Mesleki Deneyim
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
Erişim yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
Devam takip sürecinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • Özlük Bilgiler
 • Fiziksel Bilgiler
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi
 • Araç Bilgisi
İzin süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanunlarda öngörülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
Ürün araştırma ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
Tedarik hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finans Bilgiler
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
Bilgi teknolojileri destek süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finans Bilgiler
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler
 • Araç Bilgisi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 • Hukuki yükümlülük
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Finans Bilgisi

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Hizmet satın alım süreçleri kapsamında özlük dosyası süreçlerinin yürütülmesi
 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması 
 • Sendika Üyeliği Bilgisi
 • Sağlık Bilgisi
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Sağlık Bilgisi
Erişim yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Açık rıza alınması
 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması 
 • Vakıf Üyeliği Bilgisi
 • Sendika Üyeliği Bilgisi
 • Sağlık Bilgisi
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, şubelerle, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

E- TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ 

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, anne kızlık soyadı, imza, kimlik numarası, 

İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 

Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 

Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;

Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,

E.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finans Bilgisi 
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Araç Bilgileri
Teklif süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
Kalite denetim sürecinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Bilgi teknolojileri ve erişim süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
İhale süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
Sözleşme süreçlerini yürütülmesi kapsamında tedarikçi iletişim süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finansal Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Araç Bilgileri

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, iş ortaklarına ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

F- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

F.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 

İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları;

F.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Yerleşke güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgileri
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • İşlem Güvenliği Bilgisi

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Özel nitelikli verinin işlenmesi için açık rıza alınması
 • Açık rızanızın alınması
 • Pazarlama Bilgisi

F.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin F.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar, iştirak ve bağlı ortaklıklarımız ile paylaşılmaktadır.

G- İŞ ORTAĞI ÇALIŞAN VE YETKİLİLERİ

G.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 

İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,

Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,

Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,

Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 

Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 

Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları;

Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,

Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler.

G.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
İşbirliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finansal Bilgiler
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi 
 • Özel nitelikli verinin işlenmesi için açık rıza alınması
 • Açık rızanızın alınması
 • Pazarlama Bilgisi
 • Vakıf Üyeliği Bilgisi
 • Sendika Üyeliği Bilgisi
 • Sağlık Bilgisi
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

G.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin G.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, tedarikçilerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

J. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket e başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

K. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Ata Plaza, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:100/33 B Blok 06520 Çankaya/ANKARA adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tarimkredi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket  sistemindeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletisim@tarimkredibirlik.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

L. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.tarimkredibirlik.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 
3WTURK CMS v8.3.1